Державна програма моніторингу поверхневих вод Одеської області виконується згідно з наказом Держводагентства від 10.02.2015р. №14 «Щодо затвердження Програми державного моніторингу довкілля в частині проведення Держводагентством радіологічних і гідрохімічних спостережень за станом поверхневих вод у контрольних створах».

У червні 2017 року лабораторією Одеської ГГМЕ по програмі моніторингу було відібрано та проаналізовано 10 проб води. По басейну р.Дністер відібрано і проаналізовано – 3 проби води (р.Дністер – 2 проби, Кучурганське водосховище (с.Градениці) – 1 проба води); по басейну річок Причорномор’я – 6 проб води (річка Хаджидер – 2 проби води, річки Сарата, Когільник, Каплань, Чага – по 1 пробі води); по басейну р.Дунай – 1 проба води (р.Киргиж-Китай).

Характеристика стану поверхневих вод у червні 2017 року

Гідрохімічний стан водних об’єктів басейну р.Дністер у порівнянні з минулим кварталом практично не змінився та знаходився на задовільному рівні, крім Кучурганського водосховища.

Стан Кучурганського водосховища (с.Градениці) у порівнянні з першим кварталом 2017 року погіршився, спостерігається збільшення показників: мінералізація води, ХСК. У воді зафіксовано наявність жирів та сульфідів.

У воді річок басейну Причорномор’я  (Сарата, Когільник, Хаджидер, Чага, Каплань) спостерігаються високі значення показників: ХСК, БСК5, СПАР, мінералізація води.

По р.Киргиж-Китай відмічаються високі значення показників БСК5, ХСК, мінералізація води та СПАР та низьке значення розчиненого кисню.

 

Результати лабораторних досліджень води з р.Дністер у червні 2017 року за основними показниками (у порівнянні з минулим місяцем) наведені в таблиці.

tabl006