Державна програма моніторингу поверхневих вод Одеської області виконується згідно з наказом Держводагентства від 10.02.2015р. №14 «Щодо затвердження Програми державного моніторингу довкілля в частині проведення Держводагентством радіологічних і гідрохімічних спостережень за станом поверхневих вод у контрольних створах».

У лютому 2017 році лабораторією Одеської ГГМЕ по програмі моніторингу було відібрано та проаналізовано 15 проб води По басейну р.Дністер відібрано і проаналізовано – 4 проби води (р.Дністер – 2 проби, Кучурганське водосховище (с.Градениці), р.Турунчук – по 1 пробі води); по басейну річок Причорномор’я – 11 проб води (р.Сарата, р.Когільник, р.Хаджидер – по 2 проби води, річки Каплань, Алкалія, Чага, канал Дунай-Сасик, водосховище Сасик – по 1 пробі води). Також у лютому 2017 року відібрано 2 проби води по басейну р.Дунай (р.Киргиж-Китай, р.В.Ялпуг) згідно з “Регламентом Українсько-Молдавської співпраці з водно-екологічного моніторингу та контролю якості вод”.

У лютому поточного року лабораторією Одеської ГГМЕ було відібрано та підготовлено 1 пробу води з р.Дністер (м.Біляївка) для проведення радіологічного контролю.

  У лютому 2017 року в р.Дністер зафіксовано перевищення гранично допустимої концентрації по показнику хімічного споживання кисню у 1,5-2,5 рази.