Державна програма моніторингу поверхневих вод Одеської області виконується згідно з наказом Держводагентства від 10.02.2015р. №14 «Щодо затвердження Програми державного моніторингу довкілля в частині проведення Держводагентством радіологічних і гідрохімічних спостережень за станом поверхневих вод у контрольних створах».

У січні 2017 році лабораторією Одеської ГГМЕ було відібрано та проаналізовано 4 проби води по басейну р.Дністер (р.Дністер – 2 проби, Кучурганське водосховище (с.Кучурган), Кучурган (с.Степанівка) – по 1 пробі води.

У січні 2017 року в р.Дністер по створу м. Біляївка (питний водозабір м.Одеси) зафіксовано перевищення гранично допустимої концентрації (ГДК) по показнику БСК5, по створу с.Маяки не зафіксовано перевищень ГДК.

В Кучурганському водосховищі та р.Кучурган виявлено перевищення ГДК по показникам: мінералізація води, ХСК, БСК5, нафтопродукти, азот амонійний; також виявлені сульфіди і жири.