Державна програма моніторингу поверхневих вод Одеської області виконується згідно з наказом Держводагентства від 10.02.2015р. №14 «Щодо затвердження Програми державного моніторингу довкілля в частині проведення Держводагентством радіологічних і гідрохімічних спостережень за станом поверхневих вод у контрольних створах».

У 2016 році лабораторією Одеської ГГМЕ було відібрано та проаналізовано 124 проби води, виконано 3982 вимірювання показників якості води. Також було відібрано та підготовлено 4 проби води з р.Дністер (м.Біляївка) для радіологічного контролю.

У 2016 році відібрано та проаналізовано:

– по басейну р.Дністер – 52 проби води (р.Дністер – 24 проби, Кучурганське водосховище – 8 проб води,  річки Турунчук, Ягорлик, Кучурган, Окна, Білочі – по 4 проби води);

– по басейну р.Дунай – 8 проб води (р.Киргиж-Китай, р.В.Ялпуг – по 4 проби води);

– по басейну річок Причорномор’я – 60 проб води (річки Сарата, Когільник, Хаджидер – по 8 проб води; водосховище Сасик, канал Дунай-Сасик та річки Каплань, Алкалія, Чага, Малий Куяльник, Великий Куяльник, Барабой, Тілігул, – по 4 проби води);

– по басейну р.Південний Буг – 4 проби води з р.Кодима.