Згідно з наказом Державного агентства водних ресурсів України від 20 листопада 2017 року № 150 “Про реорганізацію Одеської гідрогеолого-меліоративної експедиції” Одеська гідрогеолого-меліоративна експедиція (код ЄДРПОУ 01034194, вул. Льва Симиренка, 33Б, м. Одеса, 65041) з 25 січня 2018 року припиняє свою діяльність шляхом приєднання до Одеського обласного управління водних ресурсів (код ЄДРПОУ 010038950, вул. Гайдара, 13, м. Одеса, 65078).

Одеське обласне управління водних ресурсів є правонаступником Одеської ГГМЕ, до якого з моменту припинення діяльності переходять всі майнові права та обов’язки Одеської ГГМЕ.

Зазначаємо, що підрозділи Одеської ГГМЕ будуть продовжувати виконувати завдання та функції, які на них були покладені, в тому числі надавати послуги юридичним та фізичним особам. Зокрема, лабораторія моніторингу вод та ґрунтів буде здійснювати вимірювання показників якості води та властивостей ґрунту як при виконанні моніторингу поверхневих вод та моніторингу меліорованих земель, так і на замовлення фізичних та юридичних осіб.