Основною метою бюджетної програми «Експлуатація загальнодержавних і міжгосподарських меліоративних систем та управління водними ресурсами» є забезпечення потреб населення і галузей економіки у водних ресурсах, створення сприятливого водно-повітряного режиму для забезпечення гарантованого виробництва сільськогосподарської продукції на зрошуваних землях, збирання та обробки інформації про стан поверхневих вод річок, водосховищ, каналів, зрошувальних систем та водойм в межах водогосподарських систем.
Реалізація бюджетної програми  відповідальним виконавцем якої в області є Одеське облводресурсів, за І квартал 2018 року здійснювалась за рахунок фінансування з державного бюджету в обсязі 36610,8 тис.грн. Касові видатки склали 34743,1 тис.грн. Фактичні видатки здійснені в  межах сум, передбачених  кошторисами у обсязі  34785,0 тис.грн.  
 Фінансування експлуатаційних заходів за І квартал 2018 року дало можливість у певній мірі зберегти матеріально-технічну базу водогосподарських організацій, зберегти позитивну тенденцію, яка полягає в планомірному здійсненні експлуатаційних заходів за рахунок концентрації коштів для виконання невідкладних робіт на найбільш важливих об’єктах.
За цією програмою за КЕКВ 2210 «Предмети, обладнання та інвентар» здійснені касові видатки на суму 54380 гривень, за КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» – на суму 20157,2 гривень, які в основному спрямовані  на ремонти та утримання каналів, насосних станцій, гідроспоруд на міжгосподарських зрошувальних системах, ремонт транспортних засобів у 9 бюджетних організаціях.
За  І квартал 2018 року за рахунок коштів програми підготовлено до поливу 124,4 тис.га, здійснювався моніторинг гідрогеолого-меліоративного стану територій та населених пунктів у зоні впливу меліоративних систем на площі 27,03 тис.га., виконано 983 вимірювань показників якості води на основі яких проводився аналіз екологічного стану  поверхневих вод.
         Обсяг власних надходжень за І квартал 2018 року склав  3153,9 тис.грн,  що на 11,4 відсотка більше рівня відповідного періоду 2017 року.
За рахунок коштів загального та спеціального фондів за І квартал 2018 року було відремонтовано 99 одиниці механізмів та транспортних засобів, 163 гідроспоруд, 53 гідропостів, 14 виробничі  споруди, 53 км каналів, 13,2 км трубопроводів, 138 насосних станцій, 332 агрегата.
     Штатна чисельність працівників 2279 одиниці. Середньомісячна заробітна плата  склала 4192 грн.

Баланс 1

Баланс 2