Основною метою бюджетної програми «Експлуатація загальнодержавних і міжгосподарських меліоративних систем та управління водними ресурсами» є забезпечення потреб населення і галузей економіки у водних ресурсах, створення сприятливого водно-повітряного режиму для забезпечення гарантованого виробництва сільськогосподарської продукції на зрошуваних землях, збирання та обробки інформації про стан поверхневих вод річок, водосховищ, каналів, зрошувальних систем та водойм в межах водогосподарських систем.
Реалізація бюджетної програми  відповідальним виконавцем якої в області є Одеське облводресурсів, за 2017 рік здійснювалась за рахунок фінансування з державного бюджету в обсязі 138916,9 тис.грн. Касові видатки склали 138915,0 тис.грн. Фактичні видатки здійснені в  межах сум, передбачених  кошторисами у обсязі  138955,7 тис.грн.  
 Фінансування експлуатаційних заходів за 2017 рік дало можливість у певній мірі зберегти матеріально-технічну базу водогосподарських організацій, зберегти позитивну тенденцію, яка полягає в планомірному здійсненні експлуатаційних заходів за рахунок концентрації коштів для виконання невідкладних робіт на найбільш важливих об’єктах.
За цією програмою за КЕКВ 2210 «Предмети, обладнання та інвентар» здійснені касові видатки на суму 246600,0  гривень, за КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» – на суму 242700,0 гривень, які в основному спрямовані  на ремонти та утримання каналів, насосних станцій, гідроспоруд на міжгосподарських зрошувальних системах, ремонт транспортних засобів у 10 бюджетних організаціях.
За 2017 рік за рахунок коштів програми підготовлено до поливу 124,4 тис.га, здійснювався моніторинг стану меліоративних земель та прилеглих до них територій  на площі 335,5 тис.га., виконано 4385 вимірювань показників якості води на основі яких проводився аналіз екологічного стану  поверхневих вод, подано води для зрошення сільськогосподарських культур на площі 38,3 га.
         Обсяг власних надходжень за 2017 рік склав 52481,7 тис.грн,  що на 17,4 відсотка більше рівня відповідного періоду 2016 року.
За рахунок коштів загального та спеціального фондів за 2017 рік було відремонтовано 177 одиниці механізмів та транспортних засобів, 511 гідроспоруд, 132 гідропостів, 62 виробничі  споруди, 167 км каналів, 26,7 км трубопроводів, 165 насосних станцій, 536 агрегата.
     Штатна чисельність працівників 2310 одиниці. Середньомісячна заробітна плата  склала 3627 грн.

баланс 1

баланс2