Основною метою бюджетної програми «Експлуатація загальнодержавних і міжгосподарських меліоративних систем та управління водними ресурсами» є забезпечення потреб населення і галузей економіки у водних ресурсах, створення сприятливого водно-повітряного режиму для забезпечення гарантованого виробництва сільськогосподарської продукції на зрошуваних землях, збирання та обробки інформації про стан поверхневих вод річок, водосховищ, каналів, зрошувальних систем та водойм в межах водогосподарських систем.
Реалізація бюджетної програми  відповідальним виконавцем якої в області є Одеське облводресурсів, у 1 кварталі 2016 року здійснювалась за рахунок фінансування з державного бюджету в обсязі 20265,1 тис.грн. Касові видатки склали 19328,4 тис.грн. Фактичні видатки здійснені в  межах сум, передбачених  кошторисами у обсязі 19344,8 тис.грн.  
 Фінансування експлуатаційних заходів у 1 кварталі 2016 року дало можливість у певній мірі зберегти матеріально-технічну базу водогосподарських організацій, зберегти позитивну тенденцію, яка полягає в планомірному здійсненні експлуатаційних заходів за рахунок концентрації коштів для виконання невідкладних робіт на найбільш важливих об’єктах.
За цією програмою по КЕКВ 2210 «Предмети, обладнання та інвентар» здійснені касові видатки на суму 23,4 тис.грн., за КЕКВ 2140 «Оплата послуг (крім комунальних)» – на суму 20,6 тис.грн., які в основному спрямовані  на ремонти та утримання каналів, насосних станцій, гідроспоруд на міжгосподарських зрошувальних системах, ремонт транспортних засобів у 10 бюджетних організаціях.
У 1 кварталі 2016 року за рахунок коштів програми підготовлено до поливу 130,2 тис.га, здійснювався моніторинг гідрогеолого-меліоративного стану територій та населених пунктів у зоні впливу меліоративних систем на площі 47,7 тис.га., виконано 991 вимірювання показників якості води на основі яких проводився аналіз екологічного стану  поверхневих вод.
 Власні надходження у 1 кварталі 2016 року склали  3137,9 тис.грн, що на 23% більше рівня відповідного періоду 2015 року.
За рахунок коштів загального та спеціального фондів у 1 кварталі 2016 року було відремонтовано 53 одиниці механізмів та транспортних засобів, 189 гідроспоруд, 108 гідропостів, 36 виробничих  споруд, 44,8 км каналів, 11,4 км трубопроводів, 116 насосних станцій, 326 агрегатів та 11 одиниць іншого обладнання.
Штатна чисельність працівників 2175 одиниць. Середньомісячна заробітна плата  склала 2028 грн.

Баланс1

23

4