Одеське облводресурсів виконує програму галузевого водогосподарського моніторингу згідно з вимогами Постанови Кабінету Міністрів України від  30.03.1998р. за № 391 “Про  затвердження  Положення  про  державну  систему  моніторингу  довкілля” та наказу Держводагентства від 10.02.2015р. №14  «Щодо затвердження Програми державного моніторингу довкілля в частині проведення Держводагентством радіологічних і гідрохімічних спостережень за станом поверхневих вод у контрольних створах».

До програми спостережень включено р.Дністер, р.Турунчук, Кучурганське водосховище, 16 малих і  середніх річок, водосховище Сасик.

Моніторинг здійснюється лабораторією моніторингу вод та ґрунтів Одеської ГГМЕ.

Лабораторією Одеської ГГМЕ за січень 2016 року по державній програмі моніторингу поверхневих вод було відібрано та проаналізовано 5 проб води.

Стан р.Дністер у порівнянні з відповідним періодом минулого року задовільний.