Рисунок1

Установка  покрівельник коників на побутовому  приміщенні н/ст «Кагачінска» КГНС Кагачінскої ЗС

Рисунок2

Канал МХ-4 Дунай-Дністровскої ЗС,

розчищення швів від рослинності

Рисунок3

           Вирубка чагарнику на каналі 6МК Татарбунарскої ЗС 

Рисунок4

Обкошування від бур’янів каналу 7р-1

Татарбунарскої ЗС

Рисунок5

Рисунок7

Рисунок6