Тел: (048)766-91-02 | Email: vodhoz@ukr.net

Басейнова Рада

ПРОТОКОЛ

зборів представників заінтересованих сторін

щодо формування складу

басейнової ради річок Причорномор’я

 

м. Одеса                         26 жовтня 2018 р.                   № 1

 

Дата проведення зборів представників заінтересованих сторін  – 26.10.2018 р.

Місце зборів представників заінтересованих сторін: Україна, Одеська область, м. Одеса, вул. Львівська, 15, конференц-зала Одеського державного екологічного університету.

Час проведення зборів представників заінтересованих сторін: з 14-30.

Час початку реєстрації представників заінтересованих сторін: 14-00.

Час закінчення реєстрації представників заінтересованих сторін: 14-30.

Присутні: 24 осіб (перелік додається) з 30 кандидатур, що складає 80 % із загальної кількості наданих кандидатур.

Відкриття  зборів

СЛУХАЛИ: Потопа Василя Івановича, начальника басейнового управління водних ресурсів річок Причорномор’я та нижнього Дунаю.

Потоп В.І. повідомив, що мета даних зборів – створення басейнової ради річок Причорномор’я.

 Пропонується  наступний

Порядок денний:

 1. Обрання робочих органів та затвердження регламенту роботи зборів заінтересованих сторін щодо формування складу басейнової ради річок Причорномор’я.
 2. Формування складу басейнової ради річок Причорномор’я.
 3. Розгляд проекту Положення про басейнову раду річок Причорномор’я .
 4. Обрання голови басейнової ради та його заступника.
 5. Утворення секретаріату басейнової ради, його структури та обрання виконавчого секретаря.
 6. Різне.

 

 1. Обрання робочих органів та затвердження регламенту роботи зборів заінтересованих сторін щодо формування складу басейнової ради річок Причорномор’я.

 

СЛУХАЛИ: Потопа Василя Івановича – начальника басейнового управління водних ресурсів річок Причорномор’я та нижнього Дунаю.  

Потоп В.І. повідомив, що для проведення установчих зборів необхідно обрати секретаря зборів, у зв’язку з чим запропонував обрати секретарем зборів заступника начальника басейнового управління водних ресурсів річок Причорномор’я та нижнього Дунаю Кічука Івана Дмитровича, а до складу рахункової комісії призначити наступних осіб: Кугут Антоніну Андріівну, начальника відокремленого підрозділу ”Причорноморський центр водних ресурсів та грунтів” , Кушнаренко Іріну Олегівну, інженера відділу водних об’єктів та Кушнир Сергія Анатолійовича, начальника відділу відокремленого підрозділу ”Причорноморський центр водних ресурсів та грунтів”.

Потоп В.І. запропонував для ефективності роботи зборів затвердити наступний регламент роботи:

 • час для доповіді – до 5 хвилин;
 • час для виступу та дебатів – до 3 хвилин;
 • час для внесення пропозицій та доповнень – до 3-х хвилин.

ВИСТУПИЛИ: Кічук Іван Дмитрович – заступник начальника  басейнового управління водних ресурсів річок Причорномор’я та нижнього Дунаю.

Кічук І.Д. запропонував: з огляду на те, що згідно з наказом Держводагентства № 565 від 31.07.2018 відповідальним за підготовку зборів представників заінтересованих сторін, формування складу басейнової ради та організацію проведення їх засідань визначено БУВР річок Причорномор’я та нижнього Дунаю, головування покласти на начальника басейнового управління Потопа В.І.

Потоп В.І. запропонував: у зв’язку з тим, що запитань, зауважень та інших пропозицій не надійшло, проголосувати за запропоновані кандидатури та затвердити регламент роботи зборів заінтересованих сторін.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» – 24,

«ПРОТИ» – 0,

«УТРИМАЛИСЬ» – 0.

Рішення прийняте 24 голосами, що становить 100% голосів кандидатів, присутніх на зборах.

ВИРІШИЛИ:

 1. Обрати головуючим на зборах Потопа В.І., секретарем зборів Кічука І.Д., до складу рахункової комісії включити Кугут А.А., Кушнаренко І.О.,                 Кушнир С.А.,
 2. Затвердити запропонований регламент роботи.

 

 1. Формування складу басейнової ради річок Причорномор’я.

СЛУХАЛИ: Потопа Василя Івановича – начальника басейнового управління водних ресурсів річок Причорномор’я та нижнього Дунаю. 

Потоп В.І. повідомив: басейнова рада річок Причорномор’я  утворюється Державним агентством водних ресурсів України у відповідності з Водним Кодексом України (ст.133 та 15) для врахування інтересів усіх заінтересованих сторін у межах річкового басейну при впровадженні інтегрованих підходів в управлінні водними ресурсами за басейновим принципом. 

До складу басейнової ради надано 36 кандидатур від Одеської (28), Херсонської (5) та Миколаївської (3) областей, з яких сформовано склад басейнової ради  в кількості 30 осіб за галузевим принципом та принципом рівного територіального представництва, що відповідає квотам.

Строк дії повноважень члена басейнової ради становить 5 років. Персональний склад басейнової ради затверджується Держводагентством.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» – 24,

«ПРОТИ» – 0,

«УТРИМАЛИСЬ» – 0

Рішення прийняте 24 голосами, що становить 100 % голосів кандидатів, присутніх на зборах.

ВИРІШИЛИ:

 1. Ухвалити персональний склад басейнової ради річок Причорномор’я (додається) та направити його на затвердження Держводагентством на підставі протоколу цих зборів.

 

 1. Розгляд проекту Положення про басейнову раду.

СЛУХАЛИ: Кічука І.Д. – заступника начальника БУВР річок Причорномор’я та нижнього Дунаю:

Кічук І.Д. повідомив, що проект положення про басейнову раду річок Причорномор’я розроблено згідно наказу Міністерства екології та природних ресурсів України № 23 від 26.01.2017 «Про затвердження Типового положення про басейнові ради».

Попередньо, проект Положення було направлено всім кандидатам від заінтересованих сторін разом із запрошенням.

Даним Положенням регламентується порядок формування складу басейнової ради, її керівних органів, завдання, повноваження та права членів басейнової ради, а також порядок роботи.

Пропонується поставити на голосування: ухвалити Положення  про басейнову раду в цілому, якщо у заінтересованих сторін немає принципових зауважень і доповнень.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» – 24,

«ПРОТИ» – 0,

«УТРИМАЛИСЬ» – 0.

Рішення прийняте 24 голосами, що становить 100 % голосів кандидатів, присутніх на зборах.

ВИРІШИЛИ:

 1. Ухвалити Положення про басейнову раду та надати його для затвердження до Держводагентства.

 

 1. Обрання голови басейнової ради та його заступника.

СЛУХАЛИ: Потопа Василя Івановича – начальника БУВР річок Причорномор’я та нижнього Дунаю.

Потоп В.І. повідомив, що Басейнову раду очолює голова. Голова басейнової ради має одного заступника, який виконує функції голови у разі його відсутності. Голова та заступник голови басейнової ради обираються з числа членів басейнової ради шляхом голосування.

З огляду на те, що БУВР річок Причорномор’я та нижнього Дунаю як орган управління водними ресурсами в басейні річок Причорномор’я розміщується в Одеській області головування пропонується доручити саме представнику Одеської області.

ВИСТУПИЛИ: Кічук Іван Дмитрович –  заступник начальника БУВР річок Причорномор’я та нижнього Дунаю.

Кічук І.Д. запропонував: приймаючи до уваги результативність водоохоронних заходів, які реалізуються в області за рахунок обласного бюджету, та досвід роботи в басейновій раді річки Великий Куяльник та Куяльницького лиману, які входять до басейну річок Причорномор’я, для обрання голови басейнової ради розглянути кандидатуру представника Одеського державного екологічного університету (ОДЕКУ) – ректора ОДЕКУ Степаненко Сергія Миколайовича.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» – 24,

«ПРОТИ» – 0,

«УТРИМАЛИСЬ» – 0.

Рішення прийняте 24 голосами, що становить 100 % голосів кандидатів, присутніх на зборах.

Степаненко С.М. запропонував, враховуючи досвід роботи з управління водними ресурсамирна заступника голови басейнової ради розглянути кандидатуру начальника БУВР річок Причорномор’я та нижнього Дунаю Потопа Василя Івановича.

ГОЛОСУВАЛИ:     

«ЗА» – 24.

«ПРОТИ» – 0,

«УТРИМАЛИСЬ» – 0.

Рішення прийняте 24 голосами, що становить 100% голосів кандидатів, присутніх на зборах.

ВИРІШИЛИ:

 1. Обрати:

– головою басейнової ради річок Причорномор’я  ректора Одеського державного екологічного університету Степаненко С.М.

– заступником голови басейнової ради річок Причорномор’я  – начальника БУВР річок Причорномор’я та нижнього Дунаю Потопа В.І.

 

 (Перерва.

Перегляд відеоролику про водні об’єкти басейну річок Причорномор’я)

 

 1. Утворення секретаріату басейнової ради, його структури та обрання виконавчого секретаря.

СЛУХАЛИ: Кічука Івана Дмітровича – заступника начальника басейнового управління водних ресурсів річок Причорномор’я та нижнього Дунаю.

Кічук І.Д. повідомив: для забезпечення підготовки засідань, ефективної роботи та організації виконання прийнятих басейновою радою рішень утворюється секретаріат – постійно діючий робочий орган басейнової ради. Секретаріат басейнової ради очолює виконавчий секретар, обраний басейновою радою. Положення про секретаріат та його структура затверджуються басейновою радою.

ВИСТУПИЛИ: Степаненко Сергій Миколайович – голова басейнової ради, ректор Одеського державного екологічного університету запропонував, враховуючи досвід роботи з питань управління водними ресурсами, виконавчим секретарем обрати – Кічука Івана Дмітровича – заступника начальника БУВР річок Причорномор’я та нижнього Дунаю.

Запропоновано включити до складу секретаріату:

Андрієнко Ігоря Олеговича  – начальника БУВР нижнього Дніпра,

Лоць Ігоря Степановича – заступник начальника Південно-Бузького БУВР;

Харлашина Олександра Олександровича, начальника відділу з питань природокористування Одеської обласної ради;

Гоштинар Світлану Леонідівну – доцента кафедрі трудового, земельного та екологічного права Одеського державного університету внутрішніх справ;

Чижика Олега Анатолійовича – директора ДПВІ “Укрпівдендіпроводгосп”

Овчарук Валерію Анатоліївну – члена президії ГО „Украінське метеорологічне та гідрологічне товариство”.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» – 24,

«ПРОТИ» – 0,

«УТРИМАЛИСЬ» – 0,

Рішення прийняте 24 голосами, що становить 100 % голосів кандидатів, присутніх на зборах.

ВИРІШИЛИ:

 1. Обрати виконавчим секретарем басейнової ради річок Причорномор’я Кічука Івана Дмитровича – заступника начальника басейнового управління водних ресурсів річок Причорномор’я та нижнього Дунаю.
 2. Утворити секретаріат басейнової ради річок Причорномор’я та його структуру у складі: Андрієнко І.О. (БУВР нижнього Дніпра), Лоць І.С.(Південно-Бузьке БУВР), Харлашин О.О. (Одеська обласна рада), Гоштинар С.Л. (Одеський державний університет внутрішніх справ), Чижик О.А. (ДПВІ “Укрпівдендіпроводгосп”), Овчарук В.А. (ГО „Украінське метеорологічне та гідрологічне товариство”)

.

 1. Різне.

СЛУХАЛИ: Степаненко С.М. – голову басейнової ради, ректора Одеського державного екологічного університету щодо порядку роботи басейнової ради

Степаненко С.М. повідомив, що основною формою роботи басейнової ради є її засідання. Засідання басейнової ради є відкритими та проводяться за необхідності, але не менше ніж два рази на рік на території басейну річок Причорномор’я і є правомочним, якщо на ньому присутні більше половини її членів.

Рішення басейнової ради приймаються відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні, оформляються протоколами та реалізуються шляхом видання відповідного наказу Держводагентства. Басейнова рада інформує про свою роботу шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Держводагентства та БУВРу річок Причорномор’я та нижнього Дунаю в розділі «Басейнові ради» річного плану роботи басейнової ради, складу постійних та тимчасових робочих органів басейнової ради, прийнятих рішень, протоколів засідань, щорічних звітів про свою роботу, тощо.

ВИРІШИЛИ:

 1. Басейновому управлінню водних ресурсів річок Причорномор’я та нижнього Дунаю після затвердження Держводагентством складу та положення про басейнову раду на підставі протоколу зборів заінтересованих сторін направити їх всім членам басейнової ради та розмістити на веб-сайті басейнового управління у розділі «Басейнова рада».
 2. Членам басейнової ради річок Причорномор’я надати виконавчому секретарю басейнової ради пропозиції щодо розгляду питань для формування плану роботи басейнової ради на 2019 рік до 01.12.2018 р.
 3. Чергове засідання басейнової ради річок Причорномор’я провести у І півріччі 2019 року.

 

Басейнову раду річок Причорномор’я створено!

26 жовтня 2018 року, відбулися збори представників заінтересованих сторін щодо формування складу Басейнової ради річок Причорномор’я.

Відкрив збори начальник Басейнового управління водних ресурсів річок Причорномор’я та нижнього Дунаю Потоп В.І., який надав довідку про басейн річок Причорномор’я та звернув увагу на головні проблеми:

«в басейні побудовано близько 1370 гідротехнічних споруд. Значна кількість з них безхазяйні та знаходяться у незадовільному стані. Необхідно вирішити питання їх ремонту та прийняття на баланс; усі річки в басейні маловодні, тому дуже гостро стоїть питання їх екологічного захисту та очищення».

Присутнім було продемонстровано відеоролик про річки Причорномор’я.

Басейнова рада річок Причорномор’я  утворюється Державним агентством водних ресурсів України у відповідності з Водним Кодексом України (ст.133 та 15) для врахування інтересів усіх заінтересованих сторін у межах річкового басейну при впровадженні інтегрованих підходів в управлінні водними ресурсами за басейновим принципом. 

До складу басейнової ради надано ___30__ кандидатур від Одеської, Херсонської та Миколаївської областей, з яких сформовано склад басейнової ради  за галузевим принципом та принципом рівного територіального представництва, що відповідає квотам. Строк дії повноважень члена басейнової ради становить 5 років».

Збори вирішили ухвалити персональний склад Басейнової ради річок Причорномор’я  та направити його на затвердження Держводагентством.

Розглянуто проект Положення про Басейнову раду.

Секретар зборів, заступник начальника Басейнового управління водних ресурсів річок Причорномор’я та нижнього Дунаю,  Кічук І.Д. повідомив, що проект положення про Басейнову раду річок Причорномор’я розроблено згідно наказу Міністерства екології та природних ресурсів України № 23 від 26.01.2017 «Про затвердження Типового положення про басейнові ради».

Збори вирішили ухвалити Положення про Басейнову раду та надати його для  затвердження Держводагентством.

Головою Басейнової ради річок Причорномор’я обрано ректора Одеського державного екологічного університету Степаненко С.М., заступником голови – начальника басейнового управління Потопа В.І., секретарем Кічука І. Д. – заступника начальника Басейнового управління водних ресурсів річок Причорномор’я та нижнього Дунаю та утворено секретаріат басейнової ради.

Чергове засідання басейнової ради річок Причорномор’я вирішено  провести у І півріччі 2019 року.

Віримо, що Басейнова рада річок Причорномор’я відііграє  значну роль у формуванні «нової водної політики».

Про проведення зборів заінтересованих сторін щодо утворення басейнової ради річок Причорномор’я

Річкові басейни середніх і малих річок, що протікають по території Одеської, Херсонської та Миколаївської областей та впадають у  Чорне море, не виділяються в самостійні гідрографічні одиниці басейнового рівня: вони об’єднані в одну гідрографічну одиницю басейнового рівня — річки Причорномор’я.

Згідно з гідрографічним і водогосподарським районуванням басейн річок Причорномор’я має визначне значення для населення  південних районів України. Площа басейну складає  4,4% від загальної площі України.

На сьогодні екологічний стан річок басейну можна охарактеризувати  як кризовий.

З метою організації заходів по екологічному оздоровленню річок басейну, забезпечення збалансованого використання водних ресурсів басейну, відновлення ландшафтного та біологічного розмаїття  водних екосистем, екологічно безпечних умов для проживання населення і господарської діяльності створюється басейнова рада річок Причорномор’я.

Збори заінтересованих сторін щодо утворення басейнової ради річок Причорномор’я  відбудуться 26 жовтня 2018 року в 14.30 в актовій залі Одеського державного екологічного університету за адресою м. Одеса, вулиця Львівська, 15.

 

 

Контактна особа: Голеня Ніна Іванівна, тел. (048) 766-90-98.

                                         Бужинська Ольга Миколаївна, тел. (048) 766-90-98.

Під час заходу відбудеться:

– формування складу басейнової ради річок Причорномор’я;

– розгляд проекту Положення про басейнову раду річок Причорномор’я;

– обрання голови басейнової ради та його заступника;

– утворення секретаріату басейнової ради.

 

Установчі збори з формування складу басейнової ради річок Причорноморя відбудуться відповідно до Закону України від 04.10.2016 № 1641-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впровадження інтегрованих підходів в управлінні водними ресурсами за басейновим принципом», наказу Міністерства екології та природних ресурсів України від 26.01.2017 № 23 «Про затвердження Типового положення про басейнові ради» (зареєстровано у Мін’юсті 17 лютого 2017 р. за № 231/30099).

Повідомлення:

 Державним агентством водних ресурсів України у відповідності зі    ст.133  Водного кодексу України та Наказом Мінприроди України від 26.01.2017 № 23, розпочато формування складу басейнової ради річок Причорномор’я.

Згідно наказу Держводагентства від 31.07.2018 № 565 БУВР річок Причорномор’я та нижнього Дунаю визначено відповідальною організацією за формування складу басейнової ради та підготовку зборів представників заінтересованих сторін.

Пропозиції кандидатур для включення до складу басейнової ради просимо надавати до 03.10.2018 на адресу БУВР річок Причорномор’я та нижнього Дунаю: 65078, м. Одеса, вул. Івана та Юрія Лип, б.13; тел/факс (048) 766-90-87,  е-mail: ovr_vodhoz@ukr.net

Надання кандидатур здійснюється шляхом подання форм заяв  разом із супровідним листом від організації, яку кандидат представляє, згідно із запропонованим зразком.

Контактні особи:

– Кічук Іван Дмитрович, заступник начальника БУВР річок Причорномор’я та нижнього Дунаю, тел. (0482) 37-88-70,

– Голеня Ніна Іванівна, начальник відділу використання водних ресурсів та моніторингу вод БУВР річок Причорномор’я та нижнього Дунаю, тел. (048) 766-90-98.

Інформацію про дату, час і місце проведення зборів заінтересованих сторін буде розміщено на офіційних сайтах Держводагентства та БУВР річок Причорномор’я та нижнього Дунаю у розділах «Басейнові ради» після 03 жовтня 2018 року.

 

Державним агентством водних ресурсів України у відповідності зі ст. 133 Водного кодексу України та Наказом Мінприроди України від 26.01.2017 № 23, розпочато формування складу басейнової ради річки Дністер  http://davr.gov.ua/news/… (перейти на сторінку Держводагентства).

Згідно наказу Держводагентства від 31.07.2018 № 565 Дністровське БУВР визначено відповідальною організацією за формування складу басейнової ради та підготовку зборів представників заінтересованих сторін.

Пропозиції кандидатур для включення до складу басейнової ради просимо надавати до 07.09.2018 на адресу  БУВР річок Причорномор’я та Нижнього Дунаю: 65078, м. Одеса, вул. Івана та Юрія Лип, 13; тел/факс (048) 766-91-02,  е-mail: vodhoz@ukr.net

Надання кандидатур здійснюється шляхом подання форм заяв (завантажити) разом із супровідним листом від організації, яку кандидат представляє, згідно із запропонованим зразком.

Контактна особа – Кічук Іван Дмитрович, тел. (0482) 37-88-70; (066)-860-03-95.

Голеня Ніна Іванівна, тел. (048)-766-90-98; (096)-219-84-29

565

Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України від 26.01.2017 № 23 “Про затвердження Типового положення про басейнові ради”, який зареєстровано у Мін’юсті 17 лютого 2017 р. за № 231/30099