Тел: (048)766-91-02 | Email: vodhoz@ukr.net

Міжнародне співробітництво

Одеська область розташована на крайньому південному заході України та межує з Румунією та Республікою Молдова.

На території Одеської області прикордонними водними об’єктами є ріка Дунай, водосховище Кагул, річки басейну Дунаю: Ялпуг, Великий Катлабух і Киргиж-Китай, ріка Дністер та ії ліві притоки – річки Ягорлик, Білоч, Рибниця, Окна, Золота й Кучурган, річки Причорномор’я: Когільник, Сарата, Хаджидер й Алкалія.

Міжнародна діяльність Басейнового управління водних ресурсів річок Причорномор’я та Нижнього Дунаю здійснюється згідно з Угодою між Урядами України та Республіки Молдова про спільне використання та охорону прикордонних вод, укладеною 23 листопада 1994 року.

У рамках виконання міжурядової угоди щорічно проводяться зустрічі Уповноважених Урядів України та Республіки Молдова.

У період між зустрічами Уповноважених з метою виконання протокольних рішень діють українсько-молдавські робочі групи:

  • по водно-екологічному моніторингу та контролю якості вод,
  • по управлінню водними ресурсами басейну р.Дністер,
  • по управлінню водними ресурсами р.Дунай та Придунайських озер;
  • по збереженню біологічного різноманіття.

Усі роботи у рамках міжурядової угоди проводяться згідно з наступними регламентами:

  • Регламент українсько-молдавського співробітництва по водно-екологічному моніторингу та контролю якості вод;
  • Регламент про заходи, що виконуються при небезпечних і надзвичайних забрудненнях прикордонних вод, яких неможливо уникнути;
  • Регламент українсько-молдавського співробітництва по захисту від повеней на прикордонних водотоках та внутрішніх водах;
  • Регламент по забезпеченню участі зацікавлених осіб в роботі Уповноважених в рамках Угоди між урядом Республіки Молдова і урядом України про сумісне використання та охороні прикордонних вод;
  • Регламент українсько-молдавського співробітництва по управлінню спільним веб-сайтом басейна р.Дністер.

З квітня 2008 року співробітництво з Румунією згідно з укладеною 30 вересня 1997 року Угодою між Урядами України та Румунії про співробітництво в галузі водного господарства на прикордонних водах відноситься до компетенції Дунайського басейнового управління водних ресурсів, яке створене на базі Придунайського управління каналів, захисних споруд та водосховищ (структурного підрозділу облводгоспу).

Між БУВР річок Причорномор’я та Нижнього Дунаю  та Дунайським басейновим управлінням водних ресурсів підписано Угоду про співробітництво.

БУВР річок Причорномор’я та Нижнього Дунаю довгий час плідно співпрацює з міжнародними організаціями і фондами щодо відтворення природного водного середовища та екосистем в цілому.

 В останній час облводресурсів  приймло участь у наступних міжнародних проектах:

— Проект Tacis  «Попередження надзвичайних ситуацій та захист від паводків в Єврорегіоні «Нижній Дунай»  (2005-2006 роки)

— Проект  WWF  «Відновлення природного зв’язку озера Катлабух з рікою Дунай»   (2005-2007 роки)

— Проект ОБСЄ й ЄЕК ООН «Програма дій щодо вдосконалення транскордонного співробітництва та сталого управління р. Дністер» (з 2006 р.)

— Проект Tacis “Розвиток транскордонного співробітництва у сфері інтегрованого управління водними ресурсами в Єврорегіоні “Нижній Дунай” (2007-2009 роки)

— Проект WWF «Відновлення озер Лунг – Сафьян. Україна» (2007-2009 роки)

— Проект WWF «Інвентаризація водно-болотних угідь української частини дельти Дунаю» (2007-2009 роки)

— Проект «Співробітництво в сфері управління водними ресурсами в Одеській області» (Регіон Венето, Італія – Одеська область, Україна, 2008 р.);