Тел: (048)766-91-02 | Email: vodhoz@ukr.net

Історія розвитку

  

         Одеський відділ водного господарства у складі Одеського обласного управління бавовництва був створений у 1949 році для керівництва роботами по будівництву та експлуатації зрошуваних ділянок, озер, артезіанських колодязів та інших об’єктів водного господарства області. Після ліквідації обласного управління бавовництва в 1954 році облводгосп став самостійним підрозділом та підпорядковувався виконкому Одеської обласної Ради депутатів трудящих. Відповідно до наказу Державного виробничого комітету по зрошуваному землеробству та водному господарству УРСР від 3 січня 1964 року №7 Одеське обласне управління водного господарства перейменоване в Одеське обласне управління зрошуваного землеробства та водного господарства. Наказом від 27 грудня 1965 року №207 обласне управління зрошуваного землеробства та водного господарства перейменоване в Одеське обласне управління меліорації та водного господарства. Постановою Ради Міністрів УРСР від 8 вересня 1977 року №469 та наказом Мінводгоспу УРСР від 20 грудня 1977 року №596 Одеське обласне управління меліорації та водного господарства перейменоване в Одеське обласне виробниче управління меліорації та водного господарства. В 1989 році Одеське обласне виробниче управління меліорації та водного господарства перейменоване в Одеське обласне виробниче управління по водному господарству та носить цю назву до 2011 року. Наказом від 19 грудня 2011 року №173 Одеське обласне виробниче управління по водному господарству перейменоване в Одеське обласне управління водних ресурсів. Згідно наказу Держводагенства № 326 від 21.05.2018 р. Одеське обласне управління водних ресурсів було перейменоване в Басейнове управління водних ресурсів річок Причорномор’я та нижнього Дунаю.

         Першим керівником облводгоспу був Шейнвальд Михайло Аркадійович, який очолював управління з 1949 по 1957 роки, з 1958 по 1964 посаду начальника займав Попов Володимир Тихонович, з 1964 по 1969 – Іоганов Василь Іванович, з 1969 по 1970 – Малафєєв Микола Андрійович, з 1970 по 1985 – Демідов Михайло Михайлович, з 1985 по 1989 – Яцун Федір Іванович, з 1989 по 1998 – Незвінський Олександр Федорович, з 1998 по 2007 – Бузіян Георгій Дмитрович, з 2007 по 2008 – Белюк Сергій Олександрович, з 2008 по 2010 – Мойсеєнко Михайло Семенович, з 2010 року по теперішній час посаду начальника  управління  займає Потоп Василь Іванович.

   У післявоєнний період, в 1948-1957 роках, побудовані Василівська зрошувальна система в Кілійському районі, Шкодогорська – в Біляївському, зрошувальна система на острові Кислицькому в Ізмаїльському та Кілійському районах.

         Всього до 1960 року в області зрошувалось 23,5 тис.га та було лише три системних управління: Придунайське (м.Кілія) – створене в 1949 році; Шкодогорське (м.Одеса) – створене в 1949 році; Маяко-Біляївське (с.Маяки) – створене в 1957 році. Інтенсивний розвиток меліорації земель почався з 1966 року. В піковий період розвитку зрошення, в 1968 році, створене четверте, Татарбунарське управління зрошуваних систем, а в 1972 році – п’яте, Суворівське управління зрошуваних систем.

У 1966-1973 роках в Дунайських плавнях були побудовані рисові зрошувальні системи на площі 13678 га.

           Протягом 1966-1995 років побудовані сім великих державних зрошувальних систем (Татарбунарська (міжрайонна) – на площі 32,2 тис. га в Кілійському, Татарбунарському та Арцизькому районах (1961-1975 рр.); Нижнє-Дністровська (міжрайонна) – на площі 37,5 тис. га в Біляївському та Овідіопольському районах (1965-1983рр.); Суворовська – на площі 10 тис. га в Ізмаїльському районі (1969-1974рр.); Червоноярська – на площі 7,6 тис. га в Кілійському районі (1974-1977рр.); Дунай-Дністровська (міжрайонна) – 48,3 тис. га (1976-1991рр.); Білгород-Дністровська -11,4 тис. га (1988-1989 рр.)) та багато невеликих державних зрошуваних систем та ділянок малого зрошення. Крім того, в області побудована 6271 га осушувальна система в заплавах річок В.Куяльник та Когільник.

Для оперативного керівництва зростаючого гідромеліоративного комплексу в кінці 80-х років створюються додатково п’ять управлінь зрошувальних систем: Балтське, Болградське, Саратське, Білгород-Дністровське та Овідіопольське. При цьому, в 1985 році було ліквідоване Шкодогорське УЗС. Його зона обслуговування передана до Балтського УЗС. В 1998 році до складу облводгоспу увійшла Одеська гідрогеолого-меліоративная експедиція, яка здійснювала гідрогеологічне та меліоративне обслуговування меліоративних земель області.

У 2005 році управління зрошувальних систем перейменовані в управління водного господарства, в зв’язку зі збільшенням завдань щодо управління водними ресурсами в районах.

На сьогоднішній день до складу Бесейнового управління водних ресурсів річок Причорномор’я та нижнього Дунаю входять: Білгород-Дністровське міжрайонне управління водного господарства, Болградське міжрайонне управління водного господарства, Дністровське міжрайонне управління водного господарства, Ізмаїльське управління водного господарства, Кілійське міжрайонне управління водного господарства, Відокремлений підрозділ Басейнового управління водних ресурсів річок Причорномор’я та нижнього Дунаю “Причорноморський центр водних ресурсів та грунтів”,

Станом на 2019 рік в області нараховується 231,3 тис. га меліорованих земель, з них 226,9 тис. га зрошуваних земель, з яких 220 тис. га займають державні зрошувальні системи. Зрошувальні мережі простяглися на 5374 км. Із них великі магістральні канали та трубопроводи, що знаходяться на балансі БУВР – 951,4 км.

На зрошувальній мережі розміщено 8682 гідротехнічні споруди, із яких державних – 3117 . Воду на систему подають 219 державних насосних станцій.

Сьогодні БУВР річок Причорномор’я та нижнього Дунаю та його підвідомчі організації здійснюють діяльність за такими напрямками:

 • впровадження планового водокористування і забезпечення раціонального використання водних ресурсів;
 • ведення державного обліку водокористування та державного водного кадастру;
 • здійснення водогосподарського моніторингу поверхневих вод;
 • своєчасне і безперебійне подання поливної води водокористувачам для зрошення;
 • моніторинг гідромеліоративного стану зрошуваних земель області;
 • контроль за додержанням науково обґрунтованих режимів поливу сільськогосподарських культур;
 • забезпечення та відповідальність за виконання рішень і розпоряджень Держводагентства, пов’язаних з будівельними та ремонтними роботами на водогосподарських та водоохоронних об’єктах, технічне обслуговування зрошувальних систем, виконання оглядових та експлуатаційних робіт;
 • забезпечення збереження держмайна меліоративного фонду області та його функціонування;
 • експлуатація групових водопроводів;
 • виконання заходів щодо протипаводкового захисту сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь;
 • участь у міжнародному співробітництві в галузі використання й охорони прикордонних вод, в рамках міжурядових угод з Республікою Молдова та Румунією, співпраця з міжнародними природоохоронними організаціями.

Добрим словом слід згадати колишніх працівників управління, які нині перебувають на заслуженому відпочинку, але віддали водному господарству кращі роки свого життя. Серед них Ірина Краснова, Петро Чиков, Леонтина Качук, Іван Крижний, Любов Володченко, Раїса Баранова, Микола Качук, Галина Цуркан, а також Юрій Плакутін та Михайло Демідов (яких на жаль уже немає з нами).

       Слід також з гордістю відмітити заслужених працівників управління, трудові досягнення яких неодноразово відзначені урядовими нагородами:

– Михайло Демідов – начальник Одеського обласного виробничого управління меліорації та водного господарства з 1970 по 1985 рік, під час роботи в облводгоспі нагороджений медаллю «За трудовую доблесть» у 1971 році, орденом «Знак почёта» в 1973 році, орденом «Трудового Красного Знамени» в 1977 році, орденом «Отечественной войны ІІ ст.» у 1985 році;

– Георгій Бузіян – начальник Татарбунарського управління зрошувальних систем з 1977 по 1998 рік, начальник Одеського облводгоспу з 1998 по 2007 рік, отримав звання «Заслужений працівник сільського господарства України» в 1989 році;

– Олександр Незвінський – начальник Одеського облводгоспу з 1989 по 1998 рік, отримав звання «Заслужений працівник сільського господарства України» в 1995 році;

– Іван Кічук – заступник начальника Одеського облводресурсів (працює в галузі з 1980 року, з 1989 року займає посаду заступника начальника облводресурсів), був нагороджений Почесною грамотою Кабінету Міністрів України в 2002 році, цінним подарунком (іменний годинник) Верховної Ради України, Почесною відзнакою Одеської обласної ради в 2012 році, Нагрудним знаком “За сумлінну працю в галузі водного господарства» Державного агентства водних ресурсів України в 2013 році;

– Іван Крижний – працював у системі водного господарства з 1967 року, у 1971-1973 роках займав посаду начальника Придунайського управління зрошувальних систем, у 1977-1985 роках – головного інженера Одеського обласного управління меліорації і водного господарства, був нагороджений медалями «За доблестный труд» та «За трудовую доблесть», а у 2005 році отримав Почесну відзнаку Державного комітету України по водному господарству;

– Володимир Покуль – заступник начальника відділу насосних станцій та групових водопроводів Одеського облводгоспу, отримав цінний подарунок (іменний годинник) Державного комітету України по водному господарству в 2010 році;

– Алла Мар’єнко – начальник відділу економіки Одеського облводгоспу, отримала цінний подарунок (іменний годинник) Державного комітету України по водному господарству в 2010 році.

 Фото керівників управління з 1949 року по теперішній час.

Попов

Попов Володимир Тихонович

      (з 1958 по 1964 рр.)

Иоганов

Іоганов Василь Іванович

(з 1964 по 1969 рр.)

Малафеев

Малафєєв Микола Андрійович

(з 1969 по 1970 рр.)

Демидов

Демідов Михайло Михайлович

(з 1970 по 1985рр.)

Яцун

Яцун Федір Іванович

(з 1985 по 1989 рр.)

Незвинский

Незвінський Олександр Федорович

( з 1989 по 1998 рр.)

Бузиян

Бузіян Георгій Дмитрович

(з 1998 по 2007 рр.)

Белюк

Белюк Сергій Олександрович

(з 2007 по 2008 рр.)

Мойсеєнко

Мойсеєнко Михайло Семенович

(з 2008 по 2010 рр.)

Потоп

Потоп Василь Іванович

(з 2010  по 2019 рік )

Гричулевич Лілія Олександрівна

(з 29.07.2019 року по теперішній час)