Тел: (048)766-91-02 | Email: vodhoz@ukr.net

Форма та порядок запиту

ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ

Розпорядник інформації – Басейнове управління водних ресурсів річок Причорномор’я та нижнього Дунаю

 

Запитувач ___________________________________________________________

        (прізвище, ім’я, по батькові – для фізичних осіб, найменування організації,

_____________________________________________________________________

прізвище, ім’я, по батькові представника організації – для юридичних осіб

 

_____________________________________________________________________

та громадських організацій, що не мають статусу юридичної особи

_____________________________________________________________________

поштова адреса або електронна адреса, контактний телефон)

 

Прошу відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» надати

_____________________________________________________________________

загальний опис інформації або вид, назва, реквізити та зміст документа

 

Запитувану інформацію прошу надати у визначений законом строк (необхідне зазначити):

на поштову адресу_____________________________________________________

                                       (поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця)

_____________________________________________________________________

(будинок, корпус, квартира)

на електронну адресу__________________________________________________

факсом______________________________________________________________

за телефоном_________________________________________________________

 

         ________                                                                                      _____________

     дата                                                                                                   підпис

 Запит (заповнена форма) на отримання публічної інформації можна надіслати:

 – поштою на адресу:

65078, м. Одеса, вул. Івана та Юрія Лип, 13, Басейнове управління водних ресурсів річок Причорномор’я та нижнього Дунаю (на конверті вказувати “Щодо публічної інформації”);

– факсом за номером (048) 766-91-11 (служба контролю, діловодства та взаємодії зі ЗМІ);

– електронною поштою на e-mail:vodhoz@ukr.net

Усно звернутися можна за телефоном (048) 728-13-23 (служба контролю, діловодства та взаємодії зі ЗМІ).