Служба правового забезпечення та управління персоналом

Служба є самостійним структурним підрозділом БУВР річок Причорномор’я та Нижнього Дунаю.
Діяльність служби спрямована на правильне застосування та неухильне додержання вимог законодавств та інших нормативно-правових актів БУВРу річок Причорномор’я та нижнього Дунаю, керівниками та працівниками під час виконання покладених на них завдань, функціональних обов’язків.

Пріоритетними завданнями служби є:
– Використання правових заходів щодо зміцнення господарських розрахунків, боротьби з безгосподарністю, забезпечення та збереження державного майна в галузі.
– Кодифікація та систематизація чинних законів, постанов, розпоряджень Кабінету Міністрів України, нормативних актів комітету.
– Координація роботи та безпосередня участь у підготовці наказів,
котрі регулюють взаємовідношення між структурними підрозділами, питання відповідальності робітників цих підрозділів.
– Забезпечення правильного застосування законодавства в управліннях, інформування керівництво про необхідність вжиття заходів до скасування наказів та розпоряджень, прийнятих в порушення законодавства.
– Контроль дотримання юрисконсультами структурних підрозділів БУВРу встановленого порядку проведення договірно-правової та претензійно-правової роботи.
– Аналіз наслідків розгляду судових процесів, практики укладання та виконання договорів.
– Сприяння додержання законності при реалізації прав трудового колективу у вирішенні питань виробничого характеру та соціального розвитку, приймання участі у підготовці та укладанні колективного договору.
– Організація та проведення роботи, пов’язаної з підвищенням кваліфікації юрисконсультів структурних підрозділів БУВРу, інформування про зміни у законодавстві, роз’яснення практики його застосування, надання консультацій по правовим питанням.
– Приймання участі в забезпеченні дотримання законодавства про охорону навколишнього природного середовища та раціонального використання водних ресурсів, прийняття заходів направлених на попередження його порушення

Служба знаходиться у постійній взаємодії:
– з  службою економіки стосовно питання надання інформації про стан дебіторської заборгованості;
– з відділом бухгалтерського обліку та звітності стосовно питання укладання та візування господарських договорів.

Склад служби:
– провідний юрисконсульт;
– провідний інженер з підготовки кадрів.

Телефон служби: (048) 766 90 43

Провідний юрисконсульт – Іскандерова Патріція Олександрівна

Patricija

Провідний інженер з підготовки кадрів – Тєшко Ірина Миколаївна