Тел: (048)766-91-02 | Email: vodhoz@ukr.net

Про БУВР

frontОдеське обласне управління водних ресурсів (Одеське облводресурсів) є державною бюджетною організацією з правом надання платних послуг, належить до сфери управління Державного агентства водних ресурсів України – створено в 1949 році.

У своїй діяльності Одеське облводресурсів керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, рішеннями Одеської обласної державної адміністрації та актами Державного агентства водних ресурсів України. Забезпечує правильне застосування чинного законодавства підвідомчими організаціями.

Одеське облводресурсів є юридичною особою, має самостійний баланс, розрахунки в установах Державного казначейства та банків, печатку зі своїм найменуванням.

Одеське облводресурсів у межах своїх повноважень забезпечує на території області вирішення питань у сфері використання, збереження та відтворення водних ресурсів, здійснює управління інженерною інфраструктурою меліоративних систем та окремими об’єктами, що перебувають у державній власності.