Тел: (048)766-91-02 | Email: vodhoz@ukr.net

Служба міжнародного співробітництва

 Служба міжнародного співробітництва є структурним підрозділом Басейнового управління водних ресурсів річок Причорномор’я та Нижнього Дунаю, який у своїй діяльності керується: Конституцією України, чинним законодавством України, постановами Кабінету Міністрів України, розпорядженнями та інструктивними документами Держводагентства України, БУВР, положеннями міжурядових Угод з питань водного господарства на прикордонних водах, укладених із сусідніми країнами, рішеннями нарад Уповноважених Урядів та їх заступників по прикордонних водах, документами органів виконавчої влади і місцевого самоврядування області, договірними зобов’язаннями з міжнародними неурядовими організаціями.

Робота служби охоплює відповідні основні завдання:
– Організація роботи по здійсненню зовнішніх зв’язків БУВРу з водогосподарськими організаціями Республіки Молдова та міжнародними організаціями і фондами у відповідності до укладених міжурядових Угод або інших нормативно-правових актів з питань водного господарства на прикордонних водах.
– Забезпечення розробки, разом з іншими структурними підрозділами БУВРу та залученими експертами інших зацікавлених організацій, концептуальних напрямів подальшого розвитку співробітництва з сусідніми державами та міжнародними організаціями і фондами з питань водного господарства на прикордонних водах.
– Участь у підготовці контрактів до підписання із зарубіжними партнерами, що стосуються інвестицій та різних видів допомоги; разом з іншими структурними підрозділами БУВРу – забезпечення раціонального використання цих коштів та матеріально-технічних ресурсів.
– Участь у підготовці та проведення нарад Уповноважених Урядів та їх заступників з питань співробітництва на прикордонних водах з Молдовою.
– Сприяння у підготовці та реалізації інвестиційних проектів з питань водного господарства із залученням зарубіжних партнерів.
– Участь в роботі міжнародних семінарів, конференцій, зустрічей експертів з питань протипаводкового захисту, інтегрованого управління, екобезпеки в басейнах річок Дунай, Дністер, річок Причорномор’я та їх приток.
– Організація роботи із засобами масової інформації та громадськістю області стосовно питань, що віднесені до компетенції БУВРу.

Служба міжнародного співробітництва постійно взаємодіє з Державним агентством водних ресурсів України та усіма структурними підрозділами БУВРу.
Служба також співпрацює з відповідними підрозділами інших обласних установ і організацій, причетних до виконання міжурядових Угод з питань водного господарства на прикордонних водах, із прикордонними органами з представництвом МЗС України в м.Одесі, управліннями і відділами облдержадміністрації, що займаються питаннями транскордонного співробітництва та технічної допомоги.

Склад служби:
– провідний інженер – 2 чол. ;
– інженер І-ї категорії – 1 чол.
Телефон служби: (0482) 64-59-25
e-mail: watermd@ukr.net