Тел: (048)766-91-02 | Email: vodhoz@ukr.net

Відділ енергозбереження та зв’язку

Відділ енергозбереження та зв’язку є структурним підрозділом Басейнового управління водних ресурсів річок Причорномор’я та Нижнього Дунаю.

Сфера діяльності відділу визначається наступними основними завданнями:
– Ефективне використання енергетичних установок та засобів зв’язку.
– Планування та контроль використання енергоносіїв підрозділами та управліннями БУВРу річок Причорномор’я та нижнього Дунаю.
– Участь у відомчих перевірках експлуатаційних водогосподарських організацій з питань раціонального використання обладнання НС, якості ремонту, цільового використання бюджетних коштів, що виділяються на експлуатаційні заходи.
– Електробезпечність (навчання, охорона праці та техніка безпеки).
– Здійснення контролю за роботою насосних станцій, встановлення причин аварій обладнання, узагальнення та розробка організаційно-технічних заходів по їх запобіганню.
– Упровадження нової техніки та передових технологій та засобів зв’язку.
– Підготовка матеріалів щодо організації і проведення семінарів, нарад з питань підвищення надійності та ефективності роботи обладнання насосних станцій та засобів зв’язку.
– Контроль експлуатації та аналіз ефективності роботи насосно – силового обладнання насосних станцій (НС) у підрозділах БУВРу.
– Сприяння заходам підвідомчих управлінь щодо реконструкції та комплектації приладами обліку існуючих насосних станцій з врахуванням вимог водоспоживачів.
– Здійснення контролю роботи насосно – силового обладнання з метою забезпечення енергозберігаючих режимів.
– Участь в підготовці програм реконструкції і поліпшення технічного стану НС і гідротехнічних споруд (рибозахисні, водовипускні та ін.), водоводів та розробка технічної документації, експлуатації та реконструкції НС, гідротехнічних споруд.
– Підготовка і внесення пропозицій до проектів галузевих програм науково – дослідних робіт, впровадження нових технологій, нової техніки на НС та водогосподарських об’єктах.
– Забезпечення єдності вимірювань приборами контролю та обліку.
– Підвищення рівня метрологічного забезпечення, відповідно до вимог діючих нормативних документів метрологічної діяльності.
– Організація метрологічної атестації, повірки та ремонту засобів вимірювання в установленому порядку.
– Контроль складання переліків засобів вимірювання, що знаходяться в експлуатації та підлягають повірці, на які розповсюджується державний метрологічний нагляд згідно Держстандарту України.
– Участь в проведенні акредитацій лабораторій, енергоаудиту насосно – силового обладнання, в прийманні в експлуатацію нових водогосподарських об’єктів.
– Участь в інвентаризації основних фондів і використанні обладнання з регіонального фонду.
– Контроль робіт Кілійського та Татарбунарського групових водопроводів.
– Контроль питомих витрат електроенергії НС, в тому числі групових водопроводів.

Відділ у процесі виконання покладених на нього завдань та обов’язків взаємодіє з відділами БУВР :
– відділом водокористування та відділом водних ресурсів;
а також, з Державним агентством водних ресурсів України, ВАТ “ЕК Одесаобленерго”,  Одеською обласною державною адміністрацією.

Структура відділу:
– Начальник відділу
– Провідний інженер – 3 чол.

Телефони відділу:  (0482) 64 73 28, 64 96 89

Начальник відділу – Дьяченко Олександр Олексійович