Тел: (048)766-91-02 | Email: vodhoz@ukr.net

Відділ економіки

Відділ економіки є структурним підрозділом БУВР, який здійснює фінансову діяльність, планує виробничо-фінансову діяльність, контролює використання коштів у розрізі кодів економічної класифікації видатків.

Серед завдань, які постають перед відділом слід виділити наступні:
– Забезпечувати цільове і ефективне використання бюджетних коштів та коштів спеціального фонду.
– Розробляти кошториси доходів і видатків з державного бюджету на експлуатацію і ремонти водогосподарських об’єктів, природоохоронні заходи.
– Забезпечувати узагальнення та своєчасне подання відповідним органам і організаціям встановленої звітності.
– Брати активну участь в роботі платного водокористування та проведенні аналізів.
– Розробляти перспективні та поточні плани економічного і соціального розвитку, проект бюджету, положення по оплату праці та преміювання водогосподарських організацій.
– Здійснювати контроль за освоєнням фонду заробітної плати, додержання штатної дисципліни, посадових окладів.
– Забезпечувати правильність виплати премії і ряд других виплат передбачених Законодавством України.
– Проводити комплексну оцінку результатів діяльності управлінь БУВР – Упроваджувати комп’ютеризацію усіх даних відділу Облводресурсів та водогосподарських організацій.
– Приймати участь у проведені комплексних ревізіях та тематичних перевірках водогосподарських організацій.

Враховуючи рід діяльності, відділ економіки постійно працює у тісному контакті з усіма відділами та підрозділами БУВР, а також з іншими управліннями та організаціями серед яких: Державне агентство водних ресурсів України, Держказначейство, Обласна державна адміністрація , Облстатуправління.

Структура відділу:
– Начальник відділу

– Економіст з оплати праці I-ї категорії
– Економіст I-ї категорії – 3 чол.
Начальник відділу економіки – Мар’єнко Алла Володимирівна
Телефон відділу:  (048) 7669045, (048) 7669105