Тел: (048)766-91-02 | Email: vodhoz@ukr.net

Відділ водних об’єктів

 
Відділ здійснює свою діяльність на водних об’єктах у межах басейнів річок Дністер, Південний Буг, Дунай та річок Причорномор’я.
Основними завданнями відділу є:
– Впровадження при взаємодії з БУВРами басейнового принципу управління у сфері використання, збереження, відтворення водних об’єкт в басейнах річок Дністра, Дунаю, Південного Бугу та річок Причорномор’я та здійснення державного управління водними об’єктами на підставі басейнових планів та програм.
– Координація та методичне керівництво діяльністю водогосподарських організацій, установ, розташованих у басейнах річок Дністер, Дунай, Південний Буг та річок Причорномор’я з питань управління, використання та відтворення водних об’єктів.
– Участь у розробці та реалізації довгострокових державних і комплексних програм щодо оздоровлення поверхневих вод, аналіз стану їх виконання, узагальнення даних по цьому питанню.
– Аналіз та узагальнення інформації щодо стану водних об’єктів за басейновим принципом за даними обліку.
– Участь в організації та проведенні міжнародних міжвідомчих нарад по встановленню режимів роботи водогосподарських систем.
– Підготовка пропозицій щодо вдосконалення нормативно-методичної бази управління водними об’єктами по басейновому принципу.
– Взаємодія з відділом міжнародного співробітництва у частині реалізації міжнародних проектів з питань управління водними об’єктами.
Відділ водних об’єктів взаємодіє з:
– Структурними підрозділами та відділами БУВР річок Причорномор’я та Нижнього Дунаю;
– БУВРом р.Південний Буг, Дністровсько-Прутським БУВРом та Дунайським БУВРом на підставі Порядків взаємодії організацій, що належать до сфери управління Держводагентства, розташованих у басейні річок Дністер, Південний Буг та Дунай;
– З підрозділами МНС України, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади у межах повноважень відділу;
– Упрводресурсами Держводагентства України в галузі методичної та консультативної підтримки діяльності відділу.
В області управління і контролю за використанням і відтворенням водних об’єктів відділ здійснює свою діяльність спільно з:
– Державним управлінням охорони навколишнього природного середовища в Одеській області;
– Головним управлінням Держкомзему у Одеській області;
– Головним фінансове управління обласної державної адміністрації;
– Одеською обласною радою;
– Одеською обласною державною адміністрацією;
– Районними державними адміністраціями та районними радами.
 
Структура відділу:
– Начальник відділу
– Провідний інженер – 1 чол.
– Інженер І-ї категорії – 2 чол.
Телефон відділу: (048) 766-91-13
Начальник відділу – Валюх Віктор Олексійович