Тел: (048)766-91-02 | Email: vodhoz@ukr.net

Водні ресурси

На території області нараховується близько 1140 рік з притоками всіх порядків, понад 270 водойм місцевого значення (8 водосховищ, ставки та озера) та понад 790 водойм загальнодержавного значення (26 лиманів, 50 водосховищ, ставки та озера).

Основний обсяг річного стоку формується за межами області і його левова частка приходиться на великі ріки – Дунай, Дністер і Південний Буг. Їхній гідрологічний режим не пов’язаний із природними особливостями області. Долини мають типово рівнинний характер. Виключення складає ділянка Південного Бугу при перетинанні кристалічних порід щита, де він має вузьку долину (100-400 м), високі, скелясті береги і русло з порогами.
До середніх рік відносяться: Кодима, Когільник, Кучурган, Тілігул, Чічіклея, Ялпуг.
До малих рік області відносяться: Савранка, Великий і Малий Куяльник, Сарата, Хаджидер і інші. Усі малі ріки області маловодні, більшість з них улітку пересихають. Середньобагаторічний стік рік змінюється від 50 млн.м3 на півночі до менш ніж 20 млн.м3 на півдні і південно-заході області. Схили рік незначні (від 0,8 до 1,6 м/км), течія повільна. Живлення рік в основному снігове: під час весняної повені проходить близько 80% річкового стоку.
З метою удосконалення роботи облводресурсів та його структурних підрозділів з питань використання, охорони та відтворення водних ресурсів та для підвищення статусу і розширення зони діяльності управлінь водного господарства на регіональному рівні облводресурсів у 2006 році передав частину своїх повноважень підвідомчим управлінням облводресурсів в частині проведення обстежень водойм, гідротехнічних споруд та земельних ділянок водного фонду, по яких місцевими органами самоврядування та виконавчої влади вирішуються питання надання їх у користування.
Фахівців інженерно-технічного складу підвідомчих управлінь облводресурсів проводять роботи по догляду за річками та іншими водними об’єктами, які розташовані в зоні діяльності управлінь, відповідно до ВНД 33-5.5-08-2001 «Річки. Виконання робіт по догляду». Проводиться обстеження річок відповідними фахівцями 4 рази на рік (в осінній період до початку повені, по завершенню повені в меженний період). За результатами обстежень складаються рекомендації органам місцевого самоврядування та виконавчої влади щодо необхідності виконання заходів відродження водотоків та водойм.
Облводресурсів  забезпечує організацію та ведення кількісних показників використання водних ресурсів підприємствами області шляхом збору державної статистичної звітності 2-ТП (водресурсів). Станом на 01.01.2011 року на обліку в облводгоспі знаходиться 1873 водокористувача
Одеське облводресурсів  здійснює аналіз та узагальнює інформацію щодо обсягів водокористування та сплати збору за спеціальне водокористування та передає данні по області до Державного агентства водних ресурсів України. Також облводресурсів забезпечує надання зведеної інформації Дністровсько-Прутському , Південно-Бугському та Дунайському басейновим управлінням водних ресурсів відповідно по басейнах річок Дністер, Південний Буг, Дунай. Узагальнені дані річної звітності 2ТП (водресурсів) по області надаються Держуправлінню охорони навколишнього природного середовища в Одеській області та Держуправлінню статистики.
Одним з важливих напрямків діяльності облводресурсів щодо водних ресурсів є складання бази даних ГІС «Водні об’єкти Одеської області» по використанню водних об’єктів, земель водного фонду та для забезпечення здійснення оперативного моніторингу по використанню водних ресурсів. Розроблена геоінформаційна система водних об’єктів області, проведена інвентаризація, складений каталог водних об’єктів області, проводиться паспортизація річок та водойм. Щомісячно база даних ГІС поповнюється інформацією відповідно до узгоджених водогосподарських паспортів з правилами експлуатації та договорів на оренду водойм

Новини розділу  “Водні ресурси”